Niszczenie dokumentów

Profesjonalne niszczenie dokumentów

Świadczymy usługi w zakresie profesjonalnego niszczenia dokumentów zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

 • zapewniamy transport dokumentów w pojemnikach zabezpieczonych jednorazowymi plombami o unikalnym numerze,
 • zapisujemy cyfrowo (CD/DVD)proces niszczenia- posiadamy pełny monitoring miejsca, w którym wykonywane są zlecenia,
 • gwarantujemy stopień bezpieczeństwa P-3 (dawne DIN 3) dla wysoce poufnych i tajnych danych,
 • wykonujemy niszczenie za pomocą niszczarki EBA TARNATOR 4-400FC zgodnie z 3 stopniem bezpieczeństwa wg normy DIN 66399,
 • wystawiamy protokół nieodwracalnego zniszczenia dokumentów- CERTYFIKAT oraz fakturę VAT.

 

Nasze priorytety to rzetelność i terminowość wykonania zlecenia.

 • oferujemy pełen zakres usług dotyczących niszczenia wszelakiej dokumentacji biurowej,
 • dostarczamy Państwu pojemniki do transportu dokumentacji. Pracownik firmy zabezpiecza  pojemniki jednorazowymi  plombami o unikalnym numerze,
 • transportujemy pojemniki do niszczarni, gdzie następuje nieodwracalne zniszczenie dokumentacji,
 • gwarantujemy pełny monitoring procesu niszczenia (zapis na płycie CD/DVD) lub (na życzenie klienta) niszczymy dokumenty w obecności reprezentanta Państwa firmy,
 • wystawiamy protokół całkowitego zniszczenia powierzonej nam dokumentacji (certyfikat) oraz fakturę VAT.

 

ZAPEWNIAMY:

 • pełną poufność i bezpieczeństwo powierzanej  nam dokumentacji,
 • zgodność z obowiązującymi wymogami prawnymi,
 • niższy koszt niż używanie niszczarek biurowych przez Państwa pracowników,
 • ochronę środowiska poprzez recykling zniszczonych dokumentów.

 

Porozmawiajmy, skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany/a naszymi usługami? Potrzebujesz serwisu kserokopiarek albo zakupić nowy lub poleasingowy sprzęt?